Vi har under sommaren både gjutit och diamantslipat vårt fogfria golvkoncept TeqGloss med finish motsvarande Superfloor Gold – en högglansig yta utan framtagen ballast. Slipningen har kunnat utföras rekordsnabbt med ca 2-3 veckor för fullt utförande inklusive kantslipning. Damning har varit obefintlig tack vare vår nya teknik med våtslipning med åk-glättare.

I angränsande hall levererade vi dessutom ett 1300kvm stort Teqplan-Smooth ( TP-Twister) med krav på superplanhet. 

Byggentreprenör är Veidekke och brukare Rosemount Tank Radar Properties AB.

fogfritt, superfloor, industrigolv, betonggolvP1030355 (2) Industrigolv, betonggolv, superfloor, fogfritt,