Fogar, hål och ojämnheter hos ett hårt belastat betonggolv orsakar ofta stora problem. Därför läggs

Teqbase-Plan fogfritt, även vid tiotusentals kvadratmeter golv. Teqbase-Plan kan tack vare sin

unika kombination av vält- och polymerbetong uppnå en sprickfri, hård och tät yta. Dessutom ges

fördelar såsom en komfortabel och tyst arbetsmiljö med minskat slitage på personal och truckar.

PDF